Στόχος

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, ο έλεγχος και η λειτουργία τριών εργαστηριακών μονάδων που θα βασίζονται πρωτίστως σε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή της νανοτεχνολογίας για την απομάκρυνση του χρώματος από εκροές νηματοβαφείων, βιομηχανιών τροφίμων και βυρσοδεψείων.

Αντιδραστήρας Ηλεκτροκροκίδωσης

Σύμφωνα με τα εργαστηριακά αποτελέσματα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε η πειραματική μονάδα ηλεκτροκροκίδωσης. Ο έλεγχος λειτουργίας της έγινε σε διαφορετικές βιομηχανίες της περιοχής της Δυτικής Ελλάδος αλλά και του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου.

Εταίροι

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα συμμετέχουν 4 εταίροι, η εταιρεία ΕΚΟΜΕΧ. το Ερευνητικό Ινστιτούτο ITE/ΙΕΧΜΗ, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Συστημάτων (ESLaboratory) & το Εργαστήριο Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης (AOPs Laboratory).

Σκοπός

Σχεδιασμός, κατασκευή, έλεγχος και λειτουργία τριών εργαστηριακών μονάδων που βασίζονται σε φυσικοχημικές μεθόδους για την απομάκρυνση χρώματος από βιομηχανικά απόβλητα.

Το Έργο

Το Πρόβλημα

Ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συμβατικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είναι η ανεπαρκής απομάκρυνση του χρώματος από τις εκροές νηματοβαφείων.

Αυτό οδηγεί σε εκροές που περιέχουν ολικό άζωτο που υπερβαίνει τα όρια που ορίζουν οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί (Οδηγία 2000/60/EC).

Τα περισσότερα συμβατικά συστήματα επεξεργασίας έχουν σημαντικά μειονεκτήματα όπως οι μεγάλοι απαιτούμενοι χρόνοι επεξεργασίας, ανεπάρκεια να απομακρύνουν πλήρως τους ρύπους και η ύπαρξη ανθεκτικών στην αποδόμηση ουσιών.

Περισσότερα

Οι Εταίροι